+36 30 278 1776

info@zoldmegoldas.hu

H-P: 08:00 - 17:00

Teszt oldal

teszt oldal tartalma

Általános Szerződési Feltételek

www.zoldmegoldas.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.zoldmegoldas.hu. weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linkenhttps://zoldmegoldas.hu/adatkezeles keresztül.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Zöldmegoldás nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Zöldmegoldás semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Amennyiben Felhasználónak bármilyen kérdése lenne a Webáruház működésével, rendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan, akkor a következő elérhetőségeken érdeklődhet:

Telefonszám: 06302781776

E-mail cím: info@zoldmegoldas.hu

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

Zöldmegoldás ADATAI

 1. A Webáruházat a Gerix Trade Kft. fejleszti és üzemelteti (a továbbiakban Zöldmegoldás).

  Gerix Trade Kft.

  Cégjegyzékszám: 09 09 031368

  Adószám: 27309591-2-09

  Vállalkozói igazolást kibocsátó Okmányiroda: Debrecen

 2. Levelezési cím/ telephely: 4029 Debrecen Baross utca 1.

  E-mail cím:info@zoldmegoldas.hu

  Telefonszám:06302781776

 3. Tagja a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának.

  A tárhelyszolgáltató neve: Rackforest Kft. A tárhelyszolgáltató címe: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.

  A tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@rackforest.hu A tárhelyszolgáltató internetes elérhetősége: https://rackforest.hu/

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Zöldmegoldás nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Zöldmegoldás kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Zöldmegoldás ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Zöldmegoldás jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Zöldmegoldás jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Zöldmegoldás nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Zöldmegoldásnak. Ha a Zöldmegoldás jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Zöldmegoldás és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Zöldmegoldás törli a Felhasználó regisztrációját.

2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Zöldmegoldás a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Zöldmegoldás előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás,

továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Zöldmegoldás előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Zöldmegoldás előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

A Zöldmegoldás fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.kutyubazar.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Zöldmegoldás által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Zöldmegoldás adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Zöldmegoldás külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Zöldmegoldás által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Zöldmegoldás adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Zöldmegoldás a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

1. Regisztráció

A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, így a Webáruházban történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.

Felhasználó regisztrálni a Webáruház felületén megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően vagy az első rendelés leadása közben tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Zöldmegoldás részére:

 • Email cím

 • Jelszó

 • Vezetéknév

 • Keresztnév

 • Telefonszám,

 • Cím (város, irányítószám, utca név, házszám, ország)

A regisztráció sikeréről a Zöldmegoldás e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

A regisztrált Felhasználónak a későbbi rendelés leadása esetén már csak be kell jelentkeznie a létrehozott regisztrációs fiókba az e-mail cím és a jelszó megadásával és a megrendelés során nem kell újra és újra megadnia adatait.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@zoldmegoldas.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Zöldmegoldás köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Zöldmegoldást.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

2. Megrendelés

A Honlapon történő bejelentkezést követően a Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. A termékek kosárba helyezése még nem jelent vásárlási kötelezettséget, vagy Felhasználó rendelésének automatikus rögzítését, továbbítását. A kosár tartalmának megtekintéséhez a „Fizetés” menüpontra kell kattintania a Felhasználónak, mely az oldal tetején, jobb oldalon, a kosár ikon mellett található. Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tudja kosarának tartalmát, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az kuka ikonra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a +,- gombra kattintással.

Amennyiben a Felhasználó nem kíván tovább válogatni a termékek között, akkor a kosáron belül, a kosár tartalma alatt megtalálható adatlap (a továbbiakban Megrendelési adatlap) kitöltésével elkezdheti a megrendelési folyamatot. Ha a Felhasználó rendelkezik kuponkóddal vagy bónusszal, akkor itt érvényesíteni, felhasználni tudja a Felhasználó a kupon, bónusz kód megadásával. vagy tovább nézelődhet a Webáruházban, a „Veszek mást is”” gombra kattintva. A Megrendelési adatlapon a Felhasználónak meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges és a 3.1. pontban feltüntetett adatokat ,a szállítási módot. A szállítási módtól függően változik a fizetési módok közötti választási lehetőség, mely a szállítási mód mellett kerül feltüntetésre. Ha a Felhasználó olyan szállítási módot választ, ahol ami mellett több fizetési lehetőség került feltüntetésre, közöttük a Felhasználó a Megrendelési adatlap alján megjelenő lehetőségek közül úgy tud választani, hogy rákattint a fizetési

módra, majd a megjelenő felületen a „Megrendelés megerősítése” gombra kattintva tudja kiválasztani a kívánt fizetési módot, mellyel egy időben a Felhasználó a megrendelését el is küldi a Zöldmegoldás részére, amely szerződéses ajánlatnak minősül. A megrendelés elküldését követően a rendszer a képernyőn keresztül (is) és emailben tájékoztatja a Felhasználót a rendelés sikerességéről, a rendelési azonosítóról, illetve hogy Felhasználó e-mail üzenetet fog kapni a rendelés visszaigazolásáról.

A megrendelések állapotát a „Rendeléseim, Korábbi rendelések” menüpont alatt ellenőrizheti a Felhasználó. Ezt a funkciót kizárólag regisztrált Felhasználók vehetik igénybe és a funkció belépés után érhető el. A rendelés állapotáról a Zöldmegoldás e-mailben értesítőt küld.

A Zöldmegoldás fenntartja a jogot a már rögzített megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Erre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A Zöldmegoldás nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajtunk kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

3. Kedvezmények, kuponok

A kuponok kedvezményeket biztosítanak, melyek által csökkenthető a vásárlás összege. A kuponokhoz különböző promóciók révén lehet hozzájutni. A kuponok felhasználásakor a kupon kódját kell megadni a kosár tartalma alatti kis üres rublikában, majd a „hozzáadás” gombra kattintva automatikusan levonásra kerül a végösszegből a kupon értéke. Az utalvány készpénzre nem váltható, részteljesítés nem lehetséges.

4. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Zöldmegoldás részére való elküldéséig a Webáruház felületén bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a kuka ikonra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség (+,_ gombokkal módosítható), rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Zöldmegoldás késedelem nélkül, e-mailben haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e- mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail Zöldmegoldás részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Zöldmegoldás és Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Zöldmegoldástól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Zöldmegoldás részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e- mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Zöldmegoldás felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.6. Fizetés

 1. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék MPL futárszolgálat igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzzel vagy bankkártyával.

 2. Fizetés banki előre utalással: Amennyiben a rendelés leadásakor a banki előre utalás kerül kiválasztásra, úgy a megrendelés után megjelennek az utaláshoz szükséges adatok. Az összeg beérkezését követően a csomag átadásra kerül az MPL futárszolgálatnak.

   1. Számla

    Zöldmegoldás a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

   2. Szállítás

  A Honlapon leadott rendelések kiszállítása – terméktől függően -a Magyar Posta illetve az MPL futárszolgálat igénybevételével történik, az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat és a Magyar Posta hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

  A csomag aktuális helyzetéről a Zöldmegoldás értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre.

  Amennyiben a Felhasználó a nem tartózkodik a rendelés során megadott szállítási címen, akkor a futárszolgálat másnap újra próbálja a kézbesítést. Második sikertelen kézbesítés után a küldemény a helyi postán átvehető, amiről értesítést hagy a futárszolgálat. A futárszolgálatnak Zöldmegoldás megadja a Felhasználó telefonszámát, így a futár fel tudja venni a Felhasználóval a kapcsolatot kézbesítés előtt, illetve abban az esetben, ha bármi gond lenne a kiszállítással kapcsolatban. Miután a futárszolgálatnak Zöldmegoldás átadja a küldeményét, Felhasználó e-mailben meg fogja kapni a küldeményazonosítót, amit az MPL weboldalán nyomon is követhet. (http://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes )

  A küldeményazonosító Zöldmegoldás ügyfélszolgálatától is lekérdezhető. (info@zoldmegoldas.hu, 06- 1/599-9109)

  MPL futárszolgálat elérhetőségei: Telefonszám: +36 40 31 32 33

  E-mail: customer.service@posta.hu

  Weboldal: www.posta.hu

  A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a futár távozása után a Zöldmegoldásnak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

  Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Zöldmegoldás díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Zöldmegoldás felelősséget nem vállal!

   

    1. Szállítási költségek

     2). MPL posta futárszolgálat:

     A szállítás költsége: 1290 Ft

     Amennyiben felhasználó a futárszolgálatot választja, és a termékek a Zöldmegoldás raktárában elérhetőek, a 14:00 előtt leadott rendeléseket valószínűleg már a következő munkanapon át is veheti a Felhasználó az általa megadott címen.

      

    2. Szállítási határidő

  A megrendelések jelentős részének kiszállítása megtörténik 1 munkanapon belül.

  Nagyon fontos, hogy a Zöldmegoldás – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

  A Zöldmegoldás késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Zöldmegoldás a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

  A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

  a) a Zöldmegoldás a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

  b)a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

  3.10. Termék ára

  A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

  A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

   

ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

 

  1. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

   a) a terméknek,

   b)több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

   a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

   Zöldmegoldás a jogszabályban biztosított 14 napos elállási idő helyett 30 napot biztosít Felhasználó részére, hogy elállási jogával élhessen.

   Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

   Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Zöldmegoldás részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat – mintát is:

   Elállási Nyilatkozat Minta

   Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Zöldmegoldás részére.

   Mindkét esetben a Zöldmegoldás emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

   Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 30 naptári napon belül (akár a 30. naptári napon) elküldi a Zöldmegoldásnak.

   Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Zöldmegoldás a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó n

  2. lét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

   Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Zöldmegoldás 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszaküldeni a Zöldmegoldás postai címére . A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 30 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

   A termék visszaküldése esetén – ha terméket Felhasználó nem az eredeti csomagolásban küldi vissza

   – köteles azt gondosan becsomagolni, nehogy megsérüljön.

   A termék Zöldmegoldás címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Zöldmegoldásnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

   Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Zöldmegoldás visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Zöldmegoldás által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Zöldmegoldás jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Zöldmegoldás a korábbi időpontot veszi figyelembe.

   Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

   Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Zöldmegoldás, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

SZAVATOSSÁG

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az első hat hónapban tehát a Zöldmegoldásnek kell bizonyítania, hogy a fogyasztónak eladott dolog a teljesítés időpontjában megfelelt a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

 

 1. Kellékszavatosság

  1. Felhasználó a Zöldmegoldás hibás teljesítése esetén a Zöldmegoldással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

  2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

  3. Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Zöldmegoldás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Zöldmegoldás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  4. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Zöldmegoldás adott okot.

  5. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Zöldmegoldással.

  6. Felhasználó közvetlenül a Zöldmegoldással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Zöldmegoldástól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Zöldmegoldás csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Zöldmegoldás bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  8. Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

   5.2.Termékszavatosság

    

     1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

     2. Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

     3. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

     4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

     5. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

     6. Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Zöldmegoldás) szemben gyakorolhatja.

     7. A gyártó, forgalmazó (Zöldmegoldás) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

      • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

      • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

      • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

     8. A gyártónak, forgalmazónak (Zöldmegoldás) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

    

    1. Jótállás

     1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásával kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

     2. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Zöldmegoldás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Zöldmegoldás a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Felhasználó a terméket átveszi.

     3. Jótállás esetén Felhasználót ugyanazon jogok illetik meg, mint az 5.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

     4. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

     5. Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a 5.1 és a 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

     6. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

      • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Zöldmegoldás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

      • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

      • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

      • elemi kár, természeti csapás okozta.

     7. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Zöldmegoldásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szoláltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

     8. A Zöldmegoldás kétség esetén szakértő bevonásával megvizsgáltatja a terméket. A vizsgálat célja annak bizonyítása, hogy kinek a felróható magatartásának következménye a termék hibás volta. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat következménye, Zöldmegoldás nem köteles a jótállási igény teljesítésére.

     9. Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Zöldmegoldás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

     10. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Zöldmegoldásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

     11. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

     12. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

     13. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Zöldmegoldást terhelik.

     14. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Zöldmegoldás gondoskodik.

     15. A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

     16. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

     17. A jótállási igény a jótállási jeggyel és az azon megjelölt szervizben közvetlenül (is) érvényesíthető. Jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

   5.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése Szavatossági és jótállási igényeit Felhasználó érvényesítheti:

    

   E-mail: info@zoldmegoldas.hu

    

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

   1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

    Felhasználó a termékkel vagy a Zöldmegoldás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

   2.         Levelezési cím/ telephely: 4029 Debrecen, Baross utca 1.
   3. Telefonszám: 06302781776

    E-mail cím: info@zoldmegoldas.hu

    Zöldmegoldás a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Zöldmegoldás a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

    Zöldmegoldás a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

    Zöldmegoldás a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

    Minden egyéb esetben a Zöldmegoldás az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

    Zöldmegoldás a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

    A panasz elutasítása esetén Zöldmegoldás az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

   4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben Zöldmegoldás és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Zöldmegoldással való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

  – Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

  Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

  Telefonszám: 06-52 500-710

  Fax: 06-52 500-720

  E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

  – Bírósági eljárás kezdeményezése.

  Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

  1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

   Zöldmegoldás jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

  2. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

  A vételár teljes kifizetéséig a termék a Zöldmegoldás tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Zöldmegoldás irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

  Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: [2020-01-01]Baross

KOSÁR
×

Cart